Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 279774

Dato: 25.09.2021

Dette godtar jeg ikke!!