Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 127546

Dato: 15.09.2021

Da dette er en sykdom som medisinsk ikke har større konsekvenser enn en ordinær influensa - er slike tiltak, lover og regler fullstendig ute av proporsjoner i et fritt samfunn. Dette synes på meg som myndighetene ønsker å innføre et diktatur basert på en ikkeeksisterende trussel. Når sykdommen i tillegg defineres av en test som WHO, CDC, FHI og andre uavhengige professorer og doktorander i immunologi hevder er fullstendig misvisende brukt ved sykluser over 27-30 (Norge bruker 40+) - blir motivet for denne lovinnføringen svært mistenksom