Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 222574

Dato: 24.09.2021

Vi ønsker ikke forlengelse av de midlertidige hjemlene i smittevernloven.
I et fritt demokratisk samfunn hører det ikke hjemme å begrense og kontrollere befolkningen slik disse tiltakene gjør.
Tiltakene virker dessuten sykdomsfremkallende da det å sette folk i karantene og hindre bevegelsesfrihet fører til redusert helse både psykisk og fysisk hos befolkningen. Immunforvaret vil også bli svekket ved at man ikke blir eksponert for smitte generelt, særlig hos de yngre.
Koronasertifikat hører hjemme i et diktatur hvor man setter folkegrupper opp mot hverandre. Det fører til indirekte vaksine-tvang, av en vaksine som man nå ser stadig flere skader av. Jeg jobber på sykehus og ser nå stadig yngre mennesker skadet av vaksinen. Tidligere i årså man de eldre med både skader og død. Jeg ser også en sterk underrapportering sv vaksine-skader.
Derimot har jeg aldri opplevd mottaket på sykehuset så stille som under første del av "pandemien".
Vi mistenker at vi blir løyet for da vi ser at stadig mer ikke stemmer. De fleste kommer seg greit gjennom korona sykdom. Det er ingen grunn til det vanvittige hysteriet fra Regjeringen og media vi har sett til nå. Så dropp tiltakene! De strider dessuten både mot Grunnloven og Menneskerettighetene!