Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 929372

Dato: 13.09.2021

Slik jeg ser dette er det et uforholdsmessig inngriping i privatlivet til norske borgere. Andre land har begynt å åpne opp, f.eks Danmark. De har slutte å telle smitte, men heller ser på antall sykehusinnleggelser. Denne strategien bør også Norge følge, og da er det heller ikke behov for å utvide smittevernloven.

Dette bør ikke tillates.