Høringssvar fra Birgith Klingenberg

Dato: 11.09.2021

Det bør være mulig å håndtere sykdom i samfunnet uten å innføre (forlenge) udemokratiske lover som er diskriminerende og stigmatiserende.

Et annet spørsmål er hvorfor har ikke dette vært et tema i valgkampen, all den tid det berører såpass mange mennesker. Og hvorfor så kort høringsfrist?