Høringssvar fra Mehrdad Taherifard

Dato: 24.09.2021

Dette burde være et veldig enkelt å avgjøre. Skal Norge bane vei for et begrenset, lukket og et mer autoritært samfunn, eller skal det fortsette å være et fritt samfunn for alle innbyggerne i landet?

En forlengelse av smittevernloven er direkte diskriminering av mange innbyggere i landet, og vil langsiktig (og kortsiktig) skape et mer polarisert samfunn.