Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 274633

Dato: 25.09.2021

Nei til videreføring av koronasertifikat. Koronasertifikatet er en ufrivillig ordning, uavhengig av vaksinestatus. Det er et kontrolltiltak, ikke et smitteverntiltak. Opphev koronasertifikatet omgående.