Høringssvar fra Petter Vinæs

Dato: 16.09.2021

Jeg er sterkt i mot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasetifikat, restriksjoner i bevegelsesfrihet, karantene etc. slik som foreslått som endring av Smittevernloven.