Høringssvar fra Jan Andersen

Dato: 13.09.2021

Hvilken fagdokumentasjon gjøres gjeldene til dette?

Jeg sier nei, da dere ikke har grunnlag for dette.