Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 161435

Sykemeldt

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

Barnehagene trenger flere voksne og barn. Ingen tvil. Vi sykemeldes ofte pga stress.