Høringssvar fra Borgen FUS barnehage

Dato: 27.06.2017

Svartype: Med merknad

Det må være en overgangsordning i forhold til pedagogisk bemanning, slik at vi kan få utdannet assistenter til pedagoger. Mange barnehager har veldig dyktige og kunnskapsrike assistenter, som vi må ta vare på. Innføres kravet i dag, må jeg gå til oppsigelse av assistenter.

Når antallet pedagoger økes, må det ses på ubunden tid. Per i dag er det en rettighet på 4 timer per uke som følger tittelen barnehagelærer. Når andelen pedagoger økes til 50%, kan ikke alle ha 4 timer. Da vil det gå mye tid vekk fra barna.

I forhold til bemanningsnorm, må det være en ordning som sikrer at de private barnehagene får økonomisk kompensasjon med en gang, og ikke må vente 2 år på forhøyet tilskudd da tilskuddet er beregnet ut fra hva de kommunale barnehagene brukte.