Høringssvar fra FAU-representanter i Røren Barnehage, Øvre Eiker Kommune

JA til lovfestet minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen!

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

                                                                                    28.08.17                                       

JA til lovfestet minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen!

Vi som foreldregruppe i Røren barnehage har et sterkt ønske om at det innføres bemanningsnorm i barnehagene. Bemanningen i de kommunale barnehagene i Øvre Eiker er blant de laveste i landet, og har vært det over flere år.

Nå er det på høy tid at noe gjøres for å bedre dette!

Vi ønsker en trygg hverdag for barna våre, og mener dette ikke blir ivaretatt med for få voksne per barn. Vi opplever at de ansatte i Røren Barnehage virkelig strekker seg langt for å gi barna våre nødvendig omsorg og oppfølging, men det sier seg selv at dette er en umulig oppgave med for få voksne per barn.

For å ivareta våre barns behov for omsorg, lek og læring mener vi det er absolutt nødvendig med et tilstrekkelig antall voksne i barnehagen.

Slik situasjonen er nå er mange bekymret for sitt/sine barns sikkerhet og oppfølging i barnehagehverdagen, og frykter det kan gi uheldige konsekvenser om den lave bemanningen vedvarer.

Gi barna våre en tryggere og bedre hverdag i Røren Barnehage!