Høringssvar fra Lier kommune

Forslag til endringer i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 05.10.2017

Svartype: Med merknad

Lier kommune støtter forslaget til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning under den klare forutsetning av at staten fullt ut finansierer kostnadene ved den lovpålagte bemannings- og pedagognormen som foreslås innført 1. august 2018.