Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 468748

Ja til ny norm for pedagogisk bemanning.

Dato: 08.09.2017

Svartype: Med merknad

Det bør økes ytterligere til 50 % pedagogisk bemanning.

Grunnbemanningen bør økes, pga økt antall timer til planleggingstid for pedagoger. 

Det bør være et minstekrav til utdannelse for å jobbe i barnehage.

Finansiering til private barnehager må bli mer forutsigbar!