Høringssvar fra Kattekleiv Barnehage as

Høring om endring i barnehageloven

Dato: 25.08.2017

Svartype: Med merknad

Bemanningsnorm i barnehagen er nødvendig for å sikre kvalitet på pedagogisk arbeid. 14 Barn pr. barnehagelærer / 7 barn dersom barna er under 3 år. 6 barn pr. ansatt i barnegruppa hvis de er over 3 år, 3 barn dersom de er under 3 år. Barn som blir 3 år i barnehageåret bør maks være 4 barn pr ansatt da deres særskilte behov er viktige å ivareta. Alle barnehagebarna må ha tid å rom for lek og relasjonsbygging. Språk og språkforståelse henger sammen med motorikk og sanseopplevelser i trygge kreative omgivelser. Et stimulerende miljø med aktive deltagende voksne med fagkompetanse på små mennesker i utvikling er vesentlig i en pedagogisk virksomhet. 

Det er paralellt med bemanninsnorm og flere barnehagelærere inn i barnehagene er det nødvendig å kunne tilby kompetanseheving til ansatte i barnehagene. Dette for å sikre at dyktige medarbeiere uten formell kompetanse kan få mulighet til å videreutdanne seg i sitt tempo.  

Pedagogisk veiledning er et kvalitetsverktøy for refleksjon og egenutvikling. Det er nødvendig å ivareta muligheten i virksomhetene for å kunne gjennomføre veiledning innenfor ordinær arbeidstid. Utviklingsmidler for virksomheter som arbeider med veiledning hadde vært flott. 

I våre private barnehager sier vi ja til bemanningsnom, ja til 44% barnehagelærerdekning i 2018, 50% barnehagelærerdekning i 2020.

Økonomiske midler til å gjennomføre dette løftet anser vi som en selvfølge, ellers vil det ikke være gjennomførbart. Statlig øremerking og nasjonale satser er ønskelig. 

Mvh Daglig leder Inger Lise Wølner og resten av teamet i barnehagen