Høringssvar fra Sundvollen oppvekstsenter barnehage

Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Dato: 02.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi i vår barnehage er glade for at det nå skal bli lovfestet plikt til samarbeid og at dette også kommer inn i opplæringsloven. Vi har i vår kommune i mange år hatt en plan for overgangen mellom barnehage og skole og dette har fungert greit. Barnehagene har i tillegg en plan som gjelder det siste året før skolestart. Vi mener at ved dette forslaget til samarbeid vil det blant annet bli lettere for barnehagene å forplikte skolene til å sette seg inn i planen for overgangsåret for barnehagene og barnehagens rammeplan.Tilsvarende at barnehagene forpliktes å sette seg inn i begynneropplæringen i skolen. Slik det er nå ønsker vi dette, men det er ikke alltid at det blir prioritert i en travel hverdag.

I forhold til at det er skolene som skal lede arbeidet er det både positivt og utfordrende. Det positive er at skolene nå må bli mer involvert enn vi opplever i dag. Utfordringen er at mange  innen skolen opplever stort press i forhold til å komme gjennom alt i læreplanene og dermed ikke har tid til å prioritere kommende elever. Høyere lærertetthet i småskolen vil skape større rom for samarbeid mellom barnehage og skole gjennom hele det siste året før skolestart.

Det bør inn i loven at samarbeid om overgang barnehage-skole skal gjelde hele det siste året i barnehagen og ikke bare når våren nærmer seg. Her i kommunen har vi flere møter for voksne, men det burde også være flere for voksne-barn.