Høringssvar fra Skjeraberget barnehage

Økt pedagogtetthet

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

Veldig godt tiltak!  Både økt pedagognorm og krav til voksentetthet vil betyr stor kvalitetsheving av barnehagetilbudet,  mer reel likeverdig behandling av kommunale og private barnehager, og dermed et likt tilbud for barna samme hva slags barnehage de går i. Tusen takk for det! Dette har vi drømt om lenge.

Eneste minus er at økt pedagognorm kan føre til noe overtallighet i assistent/fagarbeidergruppen og en del uønsket deltid i denne gruppen.