Høringssvar fra Bjerkreim kommun

Høring - forslag til endring av barnehageloven, opplæringsloven,friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Bjerkreim kommune ønsker å gi følgende høringsuttale:
 
Barnehagesektoren har de siste årene vært gjennom betydelige endringer og langt flere og yngre barn går i barnehage nå enn før. Disse endringene har skjedd uten at det har blitt gjort endringer i forhold til bemanning i barnehagen. 
OECD, kvalitetsmeldinger og Nou er har påpekt at det av kvalitetsmessige årsaker bør fastsettes norm for pedagoger og øvrig personal i barnehagene. Den tradisjonelle normen mange barnehager har benyttet stammer fra 1970 tallet, uten noen form for forskning.  
Kommunen støtter forslaget om at dette nå reguleres både pr pedagog og pr øvrig personal. Ved å regulere at en pedagog skal ha maks ansvar for 7 små eller 14 store barn vil i denne sammenheng bety at det vil bli flere pedagoger i barnehagene. Dette ser kommunen svært positivt på, og vil øke kvaliteten på tilbudet.
Det er og veldig bra at samarbeid mellom barnehage, skole og sfo blir lovfestet i både barnehage og opplæringsloven.

Bjerkreim kommune regner med at regjeringen legger opp til en finansiering som er tilstrekkelig for å iverksette tiltakene.