Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 145286

Enig med fagforbundet

Dato: 03.10.2017

Svartype: Med merknad

Synes Fagforbundet har eit bra svar, men man bør også skille på barn under 2 og over 2 da det er veldig stor forskjell i utvikling og behov. Om pedagogtettheten blir større blir det i løpet av ein dag enda mindre tid tilstade med barna. I løpet av dei maks 5 timane man kanskje er alle på jobb er det pausar, møter, samarbeidstid osv. No når rammeplanen set krav til at alt vi gjer skal vere til barnas beste, men det går ikkje slik det er no. Barnegruppene må bli mindre. Det er noko anna å bli aleine med maks 18 barn enn 25 barn. Med så mange barn per avdelig får man ikkje sett alle barna slik man skal og man får ikkje nok tid ein til ein.

 

Fagforbundet mener grunnbemanningen i barnehagen skal være én voksen per to barn under tre år, og én voksen per fem barn over tre år. Barnet er tre år den måneden det fyller tre år. Dette kravet vil styrke bemanningen. Fagforbundet mener barn skal ha rett til å tilhøre en barnegruppe, og at denne barnegruppen skal ha en størrelse som er trygg og pedagogisk forsvarlig. Vi trenger derfor en norm på størrelsen på en barnegruppe, ikke bare på antallet voksne. En barnegruppen skal bestå av fire voksen og åtte barn under tre år, og fire voksne og 20 barn over tre år. Organiseringen av bemanningen må sikre at det alltid er flere enn en tilstede sammen med barnegruppa.