Høringssvar fra Samarbeidsutvalget i Lampeland barnehage

Høringssvar ift forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift til pedagogisk bemanning.

Dato: 09.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi støtter §2 a og §13-5. Bra med lovpålagt samarbeid barnehage og skole uavhengig hvor i landet man bor.

Vi støtter §18 med  lovpålagt minimum bemanning ift antall barn uavhengig av hvor man bor i landet. Minst 1 ansatt pr 6 barn > 3 år og  minst 1 ansatt pr 3 barn < 3 år.

Vi støtter forslag til forskrift 10 §1. 1 pedagogisk leder pr 7 barn <3 år og 1 pedagogisk leder leder pr 14 barn > 3 år. Det er viktig at det følger med økonomiske ressurser.