Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endringer i barnehageloven

Dato: 10.10.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.