Høringssvar fra Skjåk kommune

Bemanningsnorm

Dato: 06.09.2017

Svartype: Med merknad

Kultur- og oppvekstutvalet i Skjåk kommune meiner det bør lovfestast kor mange timar kvar dag det skal vere full grunnbemanning i barnehagen.