Høringssvar fra Natvigheia barnehage SA

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Natvigheia barnehage er positivet til økt pedagogtetthet og en bemanningsnorm. 

Når det gjelder økt pedagogtetthet så mener vi at det må ses på hvordan plantiden til pedagogene skal tas ut. Med flere pedagoger så er det flere som skal ha plantid og det blir da flere timer med mindre bemanning. En annen problemstilling som kan komme, er at barnehager må si opp gode assistenter og fagarbeidere for å få inn mer pedagog, da en ikke har mulighet økonomisk å beholde både assistenter/ fagarbeidere i tillegg til nye pedagoger.

Når det gjelder bemmaningsnormen så må det også følge økonomi med dette. Det er flere kommuner som i dag ikke har den foreslåtte bemanningen og da tar det opp til to år før de private barnehagene får dekket sin økte utgift. 

Vi synes det er flott at også skolene nå blir forpliktet til å samarbeide med barnehagene og at SFO er tatt med i dette. For å koordinere dette synes vi at det bør legges til skoleetaten for å få på plass et godt samarbeid