Høringssvar fra Solli Barnehage

Bemanningsnorm - dekker ikke barnas behov

Dato: 08.09.2017

Svartype: Med merknad

Barnehagen har en åpningstid på 9,5 timer og de ansatte jobber 7,5 timer.

I tillegg kommer pauser og møter.

Med 3 voksne på 18 barn pr. dag vil det si at barna har 3 voksne på avdelingen 2,5 time pr. dag.

Dette  dekker ikke barnas behov og gjør det vanskelig å gjennomføre alle "skal" i rammeplanen.

I Norge er det normalt med 2 voksne på 18 barn 7 timer pr. dag. I realiteten en oppbevaringsplass, med litt "Kjernetid" sammen med en pedagog. Bemanningsnormen gjør kun at barnehagene leier inn vikar ved sykdom ellers er det samme gamle