Høringssvar fra Hvitveisen barnehage as

Svar til Høring om " Forlag til endring i barnehageloven..." fra Hvitveisen barnehage as

Dato: 03.10.2017

Svartype: Med merknad

 

Hvitveisen barnehage as ønsker velkommen ”Forslag om endring i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning”.

Vi sier oss enig at en slik regulering vil sikre barnas hverdag.

 

Denne barnehagen støtter fullt ut foreløpig svar fra Privates Barnehagers Landsforbund datert 20.sept. 2017.

Vi mener at forutsetning for at innføring av loven skal lykkes er sterkt avhengig av økonomisk finansiering som trygger barnehagene uavhengig av kommunetilhørighet og om barnehagen er liten eller tilhører en større privat kjede eller er kommunal.

 

Spesielt små og mellomstore private barnehager, som utgjør opp mot 50 % av de private barnehagene i Norge, vil ha store utfordringer med stabil og trygg drift hvis ikke nødvendig økonomisk kompensering for økt bemanning følges opp og gis med umiddelbar virkning fra loven trer i kraft.

 

 

Høringsdokumentet baserer seg på statistikk og forsikring, men vi kan ikke se hvor realistiske innføring av denne normen er når vi mangler informasjon om gjennomtrekket av antall ansatte som slutter hvert år i barnehagesektoren (hvor mange, hvorfor osv.?), og kan dermed ikke se at nytt regelverk vil legge til rette for den stabilitet barnehagene trenger.

 

Vi savner tiltak for de ansatte som har hatt varig dispensasjon i flere år, et radikal tiltak for disse ansatte som har vist kontinuitet, stabilitet og lojalitet til yrket, vi mener at staten må definere, klargjøre statusen til denne arbeidsgruppen i barnehagesektoren og hjelpe dem med gode insentiver til en utdannelse uten at de blir forgjeldet.