Høringssvar fra Blåbærtoppen barnehage

Høring om endringer i barnehageloven

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi er en liten, frittstående barnehage og endringer i barnehageloven om styrking av pedagogisk bemanning og generell bemanningsnorm vil ha stor innvirkning på oss.

Lest og forstått inspillet som kommer fra PBL og støtter opp om dette.