Høringssvar fra Sámi lohkanguovddáš/Senter for samisk i opplæringa

Høringsuttalese fra Sámi lohkanguovddáš - Høring av endringer i barnehageloven mv.

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg