Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 312345

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Ryggstranden barnehage er positiv til både pedagognorm og bemanningsnorm, men det er dessverre ikke mulig å finansierer med dagnes ordninger. Pedagognorm er viktig, vi har stor tro på at flere barnehagelærer øker kvaliteten i barnehagene.

Vi håper på følgende

  • Finansiering som gjøre det mulig å oppnå kravene i løpet av 2018 f
  • En konkret løsning på hvordan økt andel barnehagelærer skal fungere i forhold til planleggingstid. Vi kan ikke øke pedagogantallet, for så å ta de bort fra det viktige arbeidet på avdelignene. Her må det komme gode løsninger slik at pedagogene får tid til planarbeid, men også gode muligheter til å gjennomføre godt planlagt arbeid på avdelingene.
  • Økt grunnbemanning