Høringssvar fra Hege Kaspersen

Bemanningsnorm

Dato: 04.10.2017

Svartype: Med merknad

Jeg mener man burde ha en bedre bemanningsnorm for ettåringene.

Tidligere fungerte tre barn per voksen på småbarn fint. Men det var færre ettåringer da. 

Max to barn på en voksen mellom 1-2 år!! Hva skjer når to gråter og en blir levert samtidig?? Du har ikke plass til å holde tre stk. Det må gå på bekostning av en av de.. 

Og vi vet at så mye av tryggheten til barna legges i småbarnsalderen. Dette er viktig!