Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 862017

Pedagognorm og grunnbemanning i familiebarnehager

Dato: 25.09.2017

Svartype: Med merknad

Hvilke tanker gjelder for grunnbemanning i familiebarnehager?

I dag er bemanningen en voksen pr. fire barn under tre år. Barnehagelærer/veileders tid pr. barn er beregnet til en time og et kvarter pr. barn pr, uke (Oslo Kommune).

Familiebarnehager er i dag en del av barnehagetibudet til de aller yngste, og jeg foreslår at samme norm for barnehagelærertetthet bør gjelde i familiebarnehager som i ordinære barnehager. Dette for å sikre samme kvalitet på barnehagetilbudet i familiebarnehager som i ordinære barnehager.