Høringssvar fra Hurum kommune

Svar på høring av endringer i barnehageloven mv. minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til smarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg