Høringssvar fra Nina Valmyr Dageid

Bemanning i barnehagen, kvalitet på spill

Dato: 14.08.2017

Svartype: Med merknad

En pedagognorm er verdiløs uten bemanningsnorm- det er altfor sårbart og kan utnyttes grovt av pengekåte eiere! Bemanningsnorm MÅ følges opp med økonomiske midler slik at barnehagene har mulighet til å ansette nok pedagoger. Tilskuddsordningen er for dårlig og uforutsigbar når private bhg får tilskudd basert på to år gamle regnskap fra kommunen. 

Det kan være nødvendig med en overgangsperiode for bhg til å utdanne assistenter til barnehagelærere? For noen barnehager kan det bli slik at man må si opp ufaglærte ansatte for å ansette nye pedagoger, og det kan umulig være ønskelig.

Det er ikke tatt høyde for lengden på barnehagens åpningstid, plantid, møter osv ift bemanning. Hvem erstatter bhglæreren ved uttak av plantid? Et annet hengende diskusjonspunkt er hvordan man  PRAKTISK  skal løse problematikken rundt «overskytende» barn hos en pedagog når pedagognormen gjelder for barnehagen som helhet og ikke i hver enkelt barnegruppe? (f.eks hvis en barnehagelærer har 19 barn på sin avdeling med bare seg selv som bhglærer, mens naboavdelingen har to bhglærere og 21 barn)

I tillegg kunne jeg ønske meg mer hårete mål på barnas vegne: 7 b pr pedagog u/3 år, 10 b pr pedagog over 3 år (dette vil gi mer «naturlige» gruppestørrelser på 14 barn u/ 3 år+ 4 ansatte eller 20 barn o/ 3 år + 4 ansatte). Ansatt-tetthet gir kvalitet! Samtidig er det viktig å unngå at den enkelte barnegruppa blir for stor.

Helt til slutt vil jeg foreslå at ansatte i barnehagen omtales som "ansatte"  og ikke "voksne". Særlig i en lovtekst.