Høringssvar fra Tinn kommune

Dato: 20.09.2017

Svartype: Med merknad

Dette er et skritt i riktig retning for å kunne nå intensjonene i den nye rammeplanen.