Høringssvar fra Hyllestad kommune

Høyringssvar bemanningsnorm - Hyllestad barnehage

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Hei!

Vedlagt ligg høyringssvar til framlegg om endringar i barnehagelova.

 

Vedlegg