Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 945164

Ikke nok.

Dato: 26.09.2017

Svartype: Med merknad

Ingen mennesker er enkle, ingen barn heller - for de er faktisk små mennesker. Jeg peker på FNs barnekonvensjon når jeg sier at barna ikke bare trenger opprustning i barnehagen, men faktisk har rett på det! Denne saken er enkel. Samtlige forskningsrapporter svarer til bemanning og utdanning for å heve kvaliteten i barnehagen. Som barnehagelærer er jeg sjeleglad for at denne loven snart skal bli en realitet, den har vært etterlengtet. Men ikke uten å gi mine innspill. For 1-3 og 1-6 er ikke nok!! For at vi best mulig skal sørge for kvalitet for hvert enkelt barn må denne differansen minske. 1-2,5 og 1-5 er den bemanningen som må til for at barna skal få oppleve kvalitet. Og da snakker jeg ikke bare om kvalitet definert fra politikerene sin side men også om kvaliteten sett fra barnas side.