Høringssvar fra Weidemannsveien Barnehage

Høring om endringer i barnehageloven

Dato: 14.09.2017

Svartype: Med merknad

Når det gjelder den foreslåtte pedagognormen tenker jeg at økt kompetanse er veien og gå for å gi og sikre et godt barnehagetilbud til alle. Men økt pedagogtetthet utfordrer økonomien. Som en liten ideel barnehage er vi avhengig av de overføringene vi får fra det offentlige. Og med en stabil personalgruppe som har jobbet sammen over år utfordres vi allerede på lønnsutgiftene.

Med økt pedagogtetthet vil vi også utfordres med planleggingstid. Hver pedagog skal ha 8 timer uka til planlegging (bundet og eller ubundet) og dette igjen fratar ungene bemanningstetthet i det daglige. Derfor skulle jeg også ha sett at det ble lagt til rett for en enda større grunnbemanningsnorm enn det er foreslått. Men alt i alt koker det ned til at økonomien utfordres. Vi må derfor sikres økonomisk før dette går igjennom.

Når det gjelder å sikre overgangen barnehage og skole/sfo er dette noe vi har ventet lenge på. Det er pr. idag veldig tilfeldig hvordan dette praktiseres fra skole til skole, og derfor har det vært slik at vi har følt på ansvaret alene. Flott at også skolen forpliktes.