Høringssvar fra Skadberg barnehage SA

Høringsuttalelse ang. ny bemannings- og pedagognorm i barnehager og skjerpende krav til samarbeid om overgang barnehage/skole og SFO

Dato: 10.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg