Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Dato: 11.09.2017

Svartype: Uten merknad

Gjerdrum kommune gjorde følgende vedtak i kommunestyret 06.09.2017:

Rådmannen støtter forslagene i høringen.