Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 701553

Flere ansatte

Dato: 21.09.2017

Svartype: Med merknad

I barnehager i dag det blitt flere arbeidsoppgaver for de ansatte utenom arbeid med barn. Blant annet stilles det større krav til at vi utfører arbeid som tidligere er gjort av vaktmester og renholdersker. Samtidig som det blir flere arbeidsoppgaver på de ansatte, er det et stadig problem med antall ansatte på jobb pga. Sykdom. Barn er ofte syke, det er mange barn og de ansatte blir smittet. 

På bakgrunn av dette er det derfor et større behov for flere ansatte per barn fremfor å erstatte assistenter med pedagoger. Det er selvsagt fint med flere pedagoger, men ansett heller flere pedagoger i tillegg til assistentene enn å bytte ut. En pedagog får ikke flere armer eller større kapasitet til å gjøre flere oppgaver med utdanningen. 

Barn trenger å bli sett og hørt, og for at de skal få tilfredsstilt dette behovet trengs det flere ansatte per barn. På den måten kan en ivareta kravene om renhold, sikkerhet i inne og uteområdet og se hvert enkelt Barn. 

Det er så mange dyktige assistenter uten utdannelse, så ikke nedgradert deres kompetanse kun fordi de ikke har en offentlig utdannelse. Jeg er selv utdannet barnehagelærer og jeg har selvsagt lært mye av min utdannelse, men ansiennitet og personlig egnethet er vel så viktig! 

Oppsummert: flere ansatte per barn fremfor å bytte ut assistentene!