Høringssvar fra Torhild T Compaore

Barnehagevedteker i kommunale barnehager er forskrifter

Dato: 27.09.2017

Svartype: Med merknad

Hei

Når loven først skal endres mener jeg det også bør komme inn en klargjøring om at vedtekter i kommunale barnehager er å regne som forskrifter jmf forvaltningsloven § 2. Dette fordi vedtektene gjelder rettigheter og plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.

Det betyr blant annet at det er krav til høring av endringer og publisering på lovdata.   

Det har vært en avklaring om at SFO-vedtekter er å regne som forskrifter. Slik at det burde ikke være en tvil om at kommunale barnehagevedtekter også er forskrifter. Høring f.eks på åpningstider, prioritert opptak med mer er viktig for forutsigbarheten til foreldrene som har barn i barnehagene.

Slik som der er i dag er det få kommuner som behandler vedtektene som forskrift, og en presisjon av dette i loven vil derfor være nyttig.