Høringssvar fra Næringslivets Hovedorganisasjon

Høringssvar endringer i barnehageloven

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg