Høringssvar fra Vestringsbygda barnehage

bemanning i barnehagen.

Dato: 26.09.2017

Svartype: Med merknad

Barnehagene har lange åpningstider,noe som gjør at ikke alle er på jobb likt. Særlig i ytterkantene er bemanningen lavere enn ønsket.Vi praktiserer allerede en bemanningsnorm på 6 barn pr.ansatt. Vi ønsker  en bemanning på 4 barn pr. voksen for å kvalitetsikre arbeidet vårt til enhver tid av barnehagedagen. Pauser og møter skal også gjennomføres, derfor er det skjelden slik at vi faktisk er en voksen pr. 6 barn. Ved økt bemanning frigjør vi mye tid som skal gå til barna og det pedagogiske opplegget som er påkrevd. Vi trenger økt bemanning for å gi barna den omsorgen de trenger og for å ikke bli veldig sårbare under møter, sykdom o.l.