Høringssvar fra Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Svar fra NSLA på høring Endringer i barnehageloven mv. Minimumsnorm for grunnbemanning...

Dato: 11.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg