Høringssvar fra Pedagogisk ledergruppe i Refstad barnehage

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

I høringsnotatet kommer det fram at Kunnskapsdepartementet mener at forholdstallet mellom ansatte og barn bør være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år.

Sett i sammenheng med barnehagens åpningstid, kravet til innhold og omsorg i barnehagen og tidlig innsats er dette for lav bemanning. Det bør være minst én ansatt per 2,5 barn under tre år og én ansatt per fem barn over tre år.

Med dagens krav til dokumentasjon, større krav til pedagogisk ledelse, individuell tilpasning for enkeltbarn og en forberedelstid på kun 4 timer ( som har vært lik i 30 år) bør det også være en øvre grense på seks barn under tre år per pedagogisk leder og 12 barn over tre år per pedagogisk leder.