Høringssvar fra Kragerø kommune

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høring fra Kragerø kommune

Dato: 25.09.2017

Svartype: Med merknad

Kragerø kommune slutter seg til kunnskapsdepartementets forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskloven og forskrift om pedagogisk bemanning.

 Kragerø kommune forventer at departementet fullt ut kompenserer merkostnadene endringsforslaget medfører.