Høringssvar fra OPPEGÅRD KOMMUNE

Høring - barnehageloven - Ny nasjonal bemanningsnorm m.v

Dato: 12.10.2017

Svartype: Med merknad

Oversender høringssvar fra Oppegård kommune.

 

Mvh

Brith Kristiansen

Vedlegg