Høringssvar fra Valset og Kystadåsen barnehager

Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm

Dato: 23.08.2017

Svartype: Med merknad

Vi støtter forslaget om å lovfeste et mimimumskrav til grunnbemanning. For å oppnå kvalitet i barnehagen er det helt avgjørende at det er nok voksne. Vi ser at mindre barnegrupper utgjør den store forskjellen! For å kunne tilby gode oppvekstvilkår med ro, tid til konsentrasjon og godt samspill kan vi ikke være for mange barn i en gruppe. I en avdelingsbarnehage ønsker vi 1 voksen pr. 3 barn under 3 år, og maks 9 barn i en gruppe, samt 1 voksen pr. 6 barn over 3 år, og maks 18 barn i en gruppe. I en basebarnehage må det være minimum 1 voksen pr. 3, henholdsvis 6 barn.

Vi støtter forslaget om skjerpet krav til pedagogisk bemanning. Når det er sagt håper vi dette kompenseres med økt bemanning, slik at alle pedagoger kan oppretthode fire timer plantid. Vi ønsker ikke mer tid borte fra barna.

Vi støtter forslaget om plikt til samarbeid ved overgangen barnehage/skole.