Høringssvar fra Trollmyra Barnehage, Bodø

Høringssvar fra Trollmyra Barnehage, Bodø

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Styrking av pedagognormen i tillegg til økt bemanning ønskes velkommen - og vil være utslagsgivende i arbeidet mot økt kvalitet og kvalitetsutjevning i barnehagenorge. Men det gir også store utfordringer.

Dette kan ikke innføres uten at finansieringen er på plass. Jeg driver en enkeltstående barnehage i en kommune med tilskudd under landsgjennomsnittet. Det sier seg selv at da har jeg et problem om dette blir iverksatt uten at det følger midler med, noe som jo statsbudsjettet ikke legger opp til. Jeg har ingen tiltro til at kommunen vil ta dette økonomiske løftet - og når vi får tilskudd basert på kommunens drift to år tilbake, så blir dette en umulig oppgave for oss. 

Ellers støtter jeg PBL`s høringssvar

mvh

Elin Westernes - eier og daglig leder