Høringssvar fra Leirfjord kommune

Dato: 23.06.2017

Svartype: Uten merknad