Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn H2557731 111627

Finansiering

Dato: 27.06.2017

Svartype: Med merknad

Er positiv til endringene, men kritisk til finansieringen! Dersom finansieringen ikke øker og at det er et minstekrav for hva barnehagene skal få i tilskudd, så tror jeg endringen kan føre til det motsatte av hva som er ønskelig.

Det er ønskelig med 3 barn pr. pedagog på småbarnsavdeling: I praksis vil mange enten måtte ta inn færre barn i gruppa. (Altså for 2 barn ca.350 000-400 000kr i mindre tilskudd + foreldrebetalingen), eller måtte øke barneantallet fra 14. barn til 16 barn. Dette for å få driften til å gå rundt med bemanning.

Barnehagene er helt avhengig av forsvarlig drift. Den nye rammeplan gir økt ansvar til personalet, noe som er bra. For å få gode barnehager, er man helt avhengig av økonomi til drift. Barneantallet kan også bli økt i den gruppen for barn over 3 år, da økt pedagogtetthet medfører økte utgifter. Resultatet kan bli flere store aktører og små barnehager kan bli avviklet.

Det hjelper lite med gode planer og lover, når ikke de finansielle rammene er der.